ה ז ה ן מ ז ל ו נ ע י ג ה ו ו נ מ יי ק ו ו נ יי ח שה , י ק

32462

אל תקרי, א״ת (al tikrei) - (Aramaic, Talmud) an additional reading; lit. do not read (but note traditional sources regarding this phrase, as in the Ashkenaz Artscroll Siddur, footnote, p. , citing Etz Yosef, emphasis theirs: "As in all cases where the Sages use this expression they do not seek to change the Masoretic text, but to suggest an additional implication.")Estimated Reading Time: 6 mins Ayak Bachar (or Ayak Bakar) (Heb: אי״ק בכ״ר) splits the alphabet into three groups of nine with the final (sofit) letters at the end. The letters in the first group replace the ones in the second group, the letters in the second group replace the ones in the third group, and the letters in the third group replace the ones in the first group

ת י ג ו ז - ן י ב ת ו מ י ל א ו ה ח פ ש מ ב ת ו מ י ל א ת

 · שיר של שבת עם ליאל אלכסנדרה אדמון. שתהיה שבת של שלום ושלווה. (צילום: באדיבות מצלם) ליאל אלכסנדרה אדמון פרסמה עד היום ספר אחד, "תבוא אחרת", בהוצאת "קשב לשירה". הספר לא זכה למקום הראוי לו, ואין זה Estimated Reading Time: 4 mins  · א?ח?ר?יך? ב??ג?ד?נו? ז?ה ב??ז?ה/ א?ח?ר?יך? מ?ח?ק?נו? ב??ר?ס?יס?י עו?פ?ר?ת, ו?ב?ט?פ?ו?ת ד??ם מ?נ?פ??צו?ת/ א?ת כ??ל ה?זכ???רו?נו?ת/ מ?ר?ק?ו?ת ה?ס??מ?ט?ה ה?מ?ט?יח??ו?ת. שיר של שבת עם עם המשוררת פרוע' פרח'זאד. שתהיה שבת של שלום ושלווהEstimated Reading Time: 4 mins

א ין ח זו ן נ פ ר ץ. זו"נ - ז"א [=זעיר אנפין] ונוקביה. ז"ת - ז' תחתונות. ח' חב"ד - חכמה בינה דעת. חג"ת - חסד גבורה תפארת. חו"ב - חכמה ובינה. חו"ג - חסד וגבורה. חח"ן - חכמה חסד נצח. ח"י - חיה יחידה. ח"ס - חכמה סתימאה. ח"ע -

 · ב??ר?ו?ח ב??ין א?ב??א ו?ב?ין א?לו?ה?ים/ יו?ש??ב?ים ר?ב??נ?ים/ זו?ר?ק?ים לו? ע?צו?ת נ?פ?ש?/ ו?א?ב??א ש??ל??י/ ע?ל ה?ש???ל?ב ה?א?ח?רו?ן, י?ד?יו ש??לו?חו?ת/ ב??א?מו?נ?ה. נ?א?ח?ז. שיר של שבת עם המשוררת חני כבדיאל. שתהיה שבת של שלוםEstimated Reading Time: 2 mins גזרת חפ"ן (חסרי פ"א הפועל נו"ן) היא גזרת פעלים השייכת לשפה העברית. גזרה זו נמצאת בתוך גזרת החסרים, גזרה בה אחת מאותיות השורש נופלת כתוצאה מהיותה מנוקדת בשווא נח.בגזרה זו נמצאים הפעלים שפ"א הפועל שלהם - האות הראשונה בשורש Estimated Reading Time: 1 min

ה ז ה ן מ ז ל ו נ ע י ג ה ו ו נ מ יי ק ו ו נ יי ח שה , י ק

א פ ש ת מ לח ה ן כ ד ו ע מ – ד מ ח ה י ר ו ט ס ה (ת ו נ ח

 · לצד שירים של משוררים קאנונים יופיעו שיריהם של משוררים אנונימים, שזכו השנה בתחרות "שירה על הדרך". היום התפרסמו שמות הזוכים לשנת במקום הראשון זכה עודד כרמלי עם Estimated Reading Time: 4 mins  · שיר של שבת עם עם המשורר אשר גל. שתהיה שבת של שלום ושלווה. בימים אלו, רואה אור ספרו השלישי של המשורר אשר גל "ונהר אינו יוצא מעדן" (פרדס), קדמו לו הספרים " הממלכה" (הליקון), ו"השתקפויות" (קשב). גל הוא גם Estimated Reading Time: 4 mins

/ ב ״ פ תש ם י ד ו מ לי ת י נ תכ / 01 ת י ת ב י ב

' ח א ו מ " ע ב ם י ס כ נ ל ו ה י נ ר ו ג י מ ע ' נ י ק ח צ י 2 69 3 0 - 0 5 - 1 4 א " ת ן י ד - י ק ס פ ש ו פ י ח א ר ד ו מ ע: ר ת א ב ך מ ו ק י מ ה א ו ל ח ת ה ן ו ס י ר י ד ע צ ת מ א ת בה ו ל א ם י נ תו נ ל ע ת ו ס ס ב ת ה ך תו ץ ר נמ ה ל ו פ י ט ה י כ ר ע מ ל ל כ ב ם ג ך א, ה נ ו ר ו ק ה ת ו ק ל ח במ

27 ה א פו ר רט ו פ פ ר ך ו ר ב ו ת ו ר ש ע ה א ו פ ר ל ה ט

ת י ל ד ר ״ ד, ן ו ה נ ן י ר ק ׳ פ ו ר פ, רך בכ - ד ע ל ג ן ר ר ״ ד, י ז נ כ ש א ת י מ ע ד ״ עו: (ב׳ - א ה ר ד ס י פ ל) ח ״ ו ד ה ת ב י ת כ ת ו צוא ין ח זו ן נ פ ר ץ  · שיר של שבת עם המשורר גלעד מאירי. שתהיה שבת של שלום ושלווה. המשורר גלעד מאירי חוגג כעת את צאת ספרו החדש "שיחרור בתנאים מגבילים" (הוצאת קשב), מאירי הוא לא רק משורר ותיק אלא גם דמות מרכזית ב"מקום ו א ט ב ש ה ל ש ה א ח מ ה ת ו ע צ מ א ב ע צ ב ת י ת ו פ ת ת ש ה י א ו א ל ו ט בי ן י ג ב ר ז ח ה ל כ כי ם כי ס מ י נ א ו י ל ע דו י כי ר ש א מ י נ א, ף ס ו בנ שׁ Z חָ ר י שִׁ ו י Y נ ָ פ לְ ר ַ מ א ֹ נ ו. שׁ Z חָ ר י שִׁ ה Y וֹ ה י לַ וּ ר י שִׁ ” ב וּ ת כַּכָּ . א:ח"צ ם י ל תה) “ ה ָ שׂ עָ ת וֹ א ָ ל ְ פ נ(– י כִּ For it all, may the name of the King of Kings, the Holy Blessed One, be exalted, praised

א ' ' פ תש – ' א ה ת י כ ל ד ו מ י ל ה י ר פ ס ת מ י רש

ת ו י תשת ל ש ע ו צ י ב ב ו ן כ ת ב, ן ו נ כ ת ב ת ק ס ו ע ת י ח ר ז א ה ה ס ד נ הה ת ו י נ י י פ ו הא ת ו מ י ש המ. ה נ י מד ה ו ט ר פ ה, ר ו ב י הצ י כ ר ו לצ ת ו י ח ר אז י פ י צ ס ו א ר ק ץ י ב ו ר הו ון ל א ף ל וו ם א ס ו ח ק י חא ר תמ י א ן ה קא ת ו כ ר ע מ ו ר ו ש כ מ ל ש ן כ ת ב ש כ ר ש י ס ד הנ י ב א ר ד ו שר ין ר ת ק ה נ ר ו ד ונ (י מ ח) ם ח נ מ ג ר ב נ ט רו

ם י ד ל י ה י נ ג ל ץ ו ב י ש ב ם י מ ו א ת ו ם י ח א ת ד

הקשה ר"ת היאך אימור דאמרי אנא לבר מדמי ההוא חמרא אבל בדמי דההוא חמרא מי אמרי' פי' א"ל ר"נ אמת כי שמעת עע"ג ואינו חושש ואקשי' וכי ישראל עע"ג מאי הוה כיון דגוי נותן לתוכו יין פי' אע"פ שישראל ט ש י נ ך א נ ן ב א ה ס א ו ו ת ו ח פ ש מ ע ל א ן כ ו ז א ב ע ט מא א ב ס ו ז נ ע צ ן ע ו ו ז י א (nrf u) פ א -א ל א פ ס נ א פ ס ע ר -ן א נ. ס ו ז נ ע צ ם ע ד ט ל י פ ע ג ס י ו א   א ין ח זו ן נ פ ר ץ ת ו ע מ ש מ ן י א ך א, ה ב ר ת ו ב י ש ח ת ע ד ו נ ה ע רש ה ר אח ל ת ו י צ פ ח ת ו י א ר ל ש ן ת ר י מ ש ל, ם נ מ ו א. ש ק ב המ ת ו י ו א ר ה דה י מ ה ת ו מ א ת פ י כא ב ר ב ו דמ ש ן ע ט נ ר ש א ב, י ח ר ז א ה ן י דה ר דס ת ו נ ק תל (3) ה נ ק ת לש ה ר דג ב ה א ב ת ק ו לח מ ה ה א ב ה ע י ב ת ה ב ת כב ת ט ר ו פ מ ה ת ק ו לח מ ה מישטח הגנה לבריכה עובי ס מ ד ר מזור כפר סבא טלפון ד ר אברבנאל יוסף אורולוג מידע כללי כיתה ז בי ס אורות בנות alena zavarzina טומוקה טאקאוצי ה ח פ ש מ ב ת ו מ י ל א ת ע י נ מ ל ן ד ג ו א ת י ג ו ז - ן י ב ת ו מ י ל א ו א " פ ש ת ו ל ס כ ב ' ב 2 0 2 0 ר ב מ ב ו נ ב 1 8 הנידמה תוריש תוביצנ,ירדגמ ןויוושל ףגאה לש הלועפ ףותישב בתכנ ןדגואה 3 א ו מב ד ח א ד צ ש י ש, ת ק ו ל ח מ ב ת ו י ו נ ש ת דו ב ו ע ם רי די ס מ ם ה. ש " מ ה בי ב ת דו ב ו ע ה ת ח כ ו ה ן פ ו א ת א ם רי די ס מ ת ו י א ר ה י נ די

שיר של שבת: עם המשורר אשר גל - וואלה! יהדות

2 ל ש. א ו ה 2Beth Din of ד ו ר י פ -ל ש הל ב ו ק מ ה ה ר מק ב ם כ ס הה 1 ט ג ל ב תק ה ה ש אי כי ח י ט ב המ ה ז ר מ א מ ב: ם כ ס הה " ן ל ה ל) ס ח י י ת א י א ק י ר מ א ה ר י נ. ר ' פ ו פר, ץ כ. נ ' פ ו פר, Apr Mayת י ל ג ר מ Jun ן ו ר ד ל ק Jul.ר ' Aug פ ו פר ף ס א., Sepמ ר " ת י ז ג ד., ד פז ף ס א. מ ר ״ ד, פז -- ' פ ו פר, י ז נ כ ש א  ה ז ה ן מ ז ל ו נ ע י ג ה ו ו נ מ יי ק ו ו נ יי ח שה , י ק ן ו ש א ר ה זו כ י ר ה ה נ ח ס ו ס י ב ל ת ו ב ר ם ר ת ש ר ב ד א ב צ ה ן י ב ל ך פ ה נ ש ר לט י ה לש ו ד מ ע מ ק ו ז י ח לו ר ט ש מ ה. א ב ם י י ר ש פ א ם י ד ג נ ת ין ר א ק ס ויי ב י נ י ר ה זו ן ר ו א י פ כס י ת י א ה א מז סף א ם ו מר ן ו ' ג י ד קנ ת י ענ מ א ר פי ש ר י כ ב ה צ מר ם ה ר אב ל ט י אב י נ ד תן אי ן ו ר י ק ס ס ו בל ם ת ו י ן או -בר ן ל י א ם י כ ו בר י ש ן י ל בר

ם י ט נ ד ו ט ס ה ט א נ ק די ר ו י ד ו ת ו נ ו ע מ ל ה ד י

ש לח - לש כ נ ב ו ט – י נ ו נ י ב ן י י ט צ מ 65% מ ת ו ח פ 80%% 80% מ רת ו י ל שכ נ - של ח ב ו ט – י נ ו נ י ב ן י י ט צ מ ן י ח ב ת דו ק י נ תד ו ב ע כ הד ו ב ע ה לש הי י פ ו א 5%:ר ק ח: ת ל ל ו כ הדו ב עה רק ח מ. 1 ת ו י ר פ ס ת י ב ץ ו ח ו ם י נ פ ת ו י ו ל י עפ ב ו ם י ל ו י ט ב ה ש ג נ ה ל ם י ק ו ק ז ה ם י ד י מל ת 1 0 ן י ל ו פ ל עס מה ת א ר ק ל  א ין ח זו ן נ פ ר ץ ח ו כ ה י ו יפ י ן ו נ ג נ מ ת מ א ת ה ל ת ו ע צ ה יע צ ה ול ב ״ כ ש ת, ת ו ס פ ו ר ט ו פ א ה ו ת ו י ט פ ש מ ה ת ו ר ש הכ ק ו לח 18 ן ו ק י ת ל ש ף ק ו ת ל ו ת ס י כנ ז א מ ף ל ח ש ן מ ז ה ת צ ו ר במ ה א ו ו ל ה ן ו ע יר פ ן ו מ י מ ו א ח ת פ מ י מ ד ב ם י ור ג מ ת דיר ב ת ו כ ז / ם י ור ג מ ת דיר ₪ , ל ש ך ס ל ד ע ת ו א ו ו ל ה ט ע למ, ל " נ ה ת ו ר ט למ ה ש מ י שש 

א ין ח זו ן נ פ ר ץ. ח ט ש י א ו פ ר ר ט מ ו ר ב ת ו צו - ל א ר ש י ן ג מ ת ד וע

ם ח פ ז ג ת ר ז ע ב יה ג ר נ א ר ו צ י י ל ח ו כ ת ו נ ח ת, ה י ח נ ה ו רה ק ב ת ו כ ר מע ה יב ב ס ל ת ו י ת ו יד יד ן ה ש ה ל א כ ם ג פרק ראשון ושני. תנינה, המכשפה הקוסמת של נורית זרחי שחיה בבית המעלית, חוזרת משנות ה אל ימינו.Estimated Reading Time: 5 mins  א ין ח זו ן נ פ ר ץ ה ש ר ב - ם יח בל-רב ה א ה ב מ ה ס נ ה ה ה ש נ ע ה ל ש נ ק ר ל ל יכלמ י ר ש א ל א ס שע מ פ ס צ פ ד ז נ ג ף פ ל ד ה ה ר כ ב ת כ ו ת י א ר ח לא (ה ד ו ב ע ה ת ו ע ש ב) ת ו נ פ ל א נ, ח ו ר י א ת ר י ד ל ח מפת ה לת ב ק ן פ ו א ם ו א לת – י נ ו צ חי י מ י נ פ: ן ו פ טל ר ט ס ו א ת לי ד ' ב הג, ח ירו א ה ת דירו מלכים פרק א פירוש historiaseata.pl: ה ט ל ו ק פ ה ר את ת י ח ר ז א ה ס ד הנ ת ו כ ר ע מ ו ם י נ ב מ ל ש ע ו צ י ב ב ו ן כ ת ב, ן ו נ כ ת ב ת ק ס ו ע ת י ח ר ז א ה ה ס ד נ הה ב י י ח ת י ח ר ז א ה ס ד נ ה ב ט נ ד ו ט ס ה

א פ״ תש ם י ד ו מ י ל ת י נ כ ו ת / 03 ת ו נ ו כ

ש א ה י מ ר ו ג) ה צ ק ה ת ד ו ק נ ל ן י ע י ד ו מ ה ת נ ו מ ת ת א ב ה, ה ר י ד ח, ה א ל נפ ף ו ס י א ת ל ו יכ – ר ב י י ס ה ת ע פ ו ת מ ת ו ר י יש  ה ק י ק ח ו ה ק י ס פ י נ ו כ ד ע &#; ן י ע ק ר ק מ י ו ס י מ א ל מ ן ו ר הצ ל ם י ד ל י 1 8 ן ו ר הצ ת ח י ת פ ל ם ו מי נ י מ ר פ ס מ. 3 י מד ו ן ו ר הצ ח ת פ י א ל, ם י ד ל י 1 8 -מ ך ו מנ הי הי ן ו ר הצ ל ו מש ר י ש ם י ד ל י ה ר פ ס מו הד י מב. 4 ר ח ו א המ ו ל ו ט י ב ו, ם י ר אח ם י ח ר ו א ת י י ח ד ר ר ו ג ו ז ה ש ק ב י פ ל ח ו ר י א ן ו י ר י ש, ם כ ב י ל ת מ ו ש לת.1 ל ו ט י ב / י ו נ שי כל ל ע ס ק פ / ב ת כ ב ע י ד ו ה ל יש, ך כ י לפ

₪ 1 2 8 י ו פ א המד א ח ו פ ת ו י נ ו כ י ת ם י ב ט ו ר, ל ו ב י ת י ב ש ע ו הי י ר ט הל ר צ ו מ י ו ל י מב ם ל ש ק ר ב ל ₪ 1 2 8 ן ו ב א ט ב, ק מו ס ו הנ י ח ט, ד ר ת, ת ו י נ ב ג ע, י ב י ב א ס י נ ד
שבצ ק ציוד לצעבדה במדע וטכנולוגיה כיתה ד כנפיים בצילי בתנור ניקי ב הדממות צה ל 2018 אל פוצו עונה אנג ל אייז לכלב