מכון שלמה אומן -

50592

שו"ת פסקי עוזיאל בשאלות הזמן, סימן מ"ד: השתתפות האשה בבחירות למוסדות הצבור תשובה זו כתבתי בשעתה לשם ברור הלכה לעצמי, ולא רציתי לפרסמה ולהורות בשאלה זאת הלכה למעשה, אולם עתה אחרי ששאלה זאת נפתרה פרויקט השו"ת של בר אילן הינו מאגר תורני אלקטרוני הגדול מסוגו בעולם. הפרויקט שהפך להיות לכלי העזר החשוב והמקצועי ביותר לספרות התורנית לדורותיה, החל לפני 40 שנה והתקדם למימדיו הנוכחיים. למידע

פורטל הדף היומי: גיל מינימאלי לנבחרי ציבור (בבא בתרא קנה עא)

הרב חיים דוד הלוי, תולדותיו ומפעלו הספרותי של מרן הרב ב"צ מאיר חי עוזיאל, ה'תשל"ט. נכדו מאיר עוזיאל, " הראשון לארץ ציון ", ה'תשנ"ט () שלום רצבי, " ארץ ישראל בהגותו של הראשון לציון הרב בן-ציון מאיר חי עֻזיאל ", בספר: אביעזר רביצקי (עורך), ארץ-ישראל בהגות היהודית במאה העשרים, יד בן לידה: 23 במאי , י"ג בסיוון ה'תר"ם, ירושלים, האימפריה שו"ת אגרות משה, חלק או"ח א', סימן ל"ט: שו"ת חוות יאיר סימן ע"ג: שו"ת חוות יאיר, סימן ס"ו: שו"ת פסקי עוזיאל בשאלות הזמן

שו ת פסקי עוזיאל. Ben-Zion Meir Hai Uziel (Hebrew: בן ציון מאיר חי עוזיאל ‎, born 23 May , died 4 September ), sometimes rendered as Ouziel, was the Sephardi chief rabbi of Mandatory Palestine from to , and of Israel from until his death in

נהירים לי הדברים ופסקי הדין של הרב צבי פסח פרנק בהר צבי שמציין להלכה שהיום אין הבדל בין פתח לקמץ ואין הצבור מקפיד בביטויים הנכונים, וכן קביעת בעל אגרות משה שאין ידוע איזו שו”ת; פסקי הלכה ומנהג; מוסר וחסידות. ספרי מוסר; ספרי חסידות; ספרי חסידות מבוארים; ספרי המהר”ל; אביר יעקב. ספרי אביר יעקב המבוארים; ספרי מרן ‘עטרת ראשנו’ רבי דוד אביחצירא זי”ע; שונות; מעגל

מכון שלמה אומן -

תלמוד בבלי מסכת גיטין דף פח עמוד ב

פסק דין רקע עובדתי וטענות הצדדים: התובע יליד התובע עבד כיועץ השקעות בכיר בסניף הנתבע 1 בתל-אביב (להלן – הסניף). ביום , בעת שבוצעו בסניף עבודות שיפוצים, נפל התובע בסניף ונפגע שיעור 25 / נשים בתפקידים ציבוריים א. האיסור נקודת המוצא לדיוננו הוא פסוק מספר דברים: "שׂוֹם תָּשִׂים עָלֶיךָ מֶלֶךְ אֲשֶׁר יִבְחַר ה' אֱלֹהֶיךָ בּוֹ, מִקֶּרֶב אַחֶיךָ תָּשִׂים עָלֶיךָ מֶלֶךְ, לֹא תוּכַל לָתֵת עָלֶיךָ

פרוייקט השות - פירוט הספרים בפרוייקט ה-שות של בר אילן

ממלכת התורה ‘עוז והדר’ תנ”ך משנה ותלמוד חז”ל וזהר הלכה מוסר וחסידות מעגל השנה סידורים מזכרות מבצעים משנה ברורה המבואר גודל פנינים – סט 24 כרכים ₪1, ₪ מתיבתא – ביאורי הגמרא פסחים-שקלים ₪ ₪ מתיבתא משפטי עוזיאל [הרב בן-ציון מאיר חי עוּזיאל] שו"ת אמרי מאיר- פסקי הרב ח. קנייבסקי והרב ע

גיור שלא לשם שמים? עיון בשות של הרב ציון מאיר חי עוזיאל

נשים ונוכרים בתפקידים ציבוריים האיסור נקודת המוצא לדיוננו הוא הספרישו ת פסקי עוזיאל  · חשיפה ב'סיפור המרכזי': התנהלות תמוהה של שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, המועמדת לבית המשפט העליון, רות רונן, העולה לכדי ניגוד עניינים שו"ת חתם סופר חלק ו - ליקוטים סימן כט ד"ה מ"ש מעלתו שו"ת מנחת אלעזר חלק ד סימן מב ד"ה ראיתי בשו"ת (*3) - א. לימוד שו"תים (בקובץ - הלכה) בענייני יום יום שבת וחג, דת ומדינה, טכנולוגיה, מעמד האשה, חברה ועוד (9 כרכים של שו"ת משפטי עוזיאל +מפתח, פסקי עוזיאל, שו"ת בר אילן). ב. כתיבת עבודה הלכתית בנושאים הנ"ל. 2

מילת גוי בתקופת לימודיו כמועמד לגיור - מוסדות אריאל

עיין שו"ע או"ח קלב בה"ט ה. שע"ת ה. שו"ע יו"ד שעו פת"ש ג-ז. וכללית אין לשנות סדרי תפלה (שו"ת הרשב"א א שכג. עיין אורח משפט לה). עיין שו"ת חוות יאיר רכב (ועיין עוד פני ברוך לד כ. שו"ת פסקי עזיאל סי' ג  · ואם לא יקיימו את המצוות, הם יישאו את עוונם, ואנו נקיים" (שו"ת פסקי עוזיאל בשאלות הזמן, סימן ס"ה). שים לב, שהרב עוזיאל לא אומר שהתנאי של "שמירת מצוות" אינו חלק מהגיור התקין, שכן אינו מעז לחלוק על עמדת הרמב"ם ו"השולחן ערוך"

קיום טקס הלויה בבית-הכנסת | בית המדרש | שיעורי תורה | אתר

 · פסקי עוזיאל סה). 4. שמקבל עליו כל המצוות, כנ"ל. ברור שהתנאים האלה אינם מתמלאים עם מאות אלפי הגויים שעומדים היום על הפרק, וברור שהג"ר עוזיאל לא היה מקבל אותם. העולים מרוסיה אינם מעונינים בגיורEstimated Reading Time: 5 mins אגרות משה (א-ח) רבי משה פיינשטיין, ליטא, ארה"ב (); חלק א' (או"ח א') - ניו יורק תשי"ט, קדשים וטהרות, נדפס בסוף חלק א'. חלק ב' (יו"ד א') - ניו יורק תש"ך. חלק ג' (אבה"ע א') - ניו יורק תשכ"א. חלק ד' (חו"מ א', או"ח ב', אבה"ע ב') - ניו יורק תשכ"ד. חלק ה' (יו"ד ב', או"ח ג', אבה"ע ג') - ניו יורק תשל"ג   שו ת פסקי עוזיאל  · חברי הליכוד בעזרת עו"ד אילן בומבך שיגרו מכתב לבגץ וביקשו מהשופטים: תנו פסק דין בעניין חלוקת הרכב הוועדות הפגום של הקואליציה, או שתמחקו את העתירה. בומבך החריף את הטון ומתח ביקורת על כך שבגץ מעכב את פסק הדין וכתוצאה מכך פוגע ברלוונטיות של העתירה. עוד באותו נושא בדיקה גנטית של גופה בקבר אחים לצורך זיהוי הקבורים בה מעלה לפחות שתי שאלות: א. האם העובדה שמטרת הבדיקה היא זיהוי הגופה יש בה כדי להתיר את פתיחת הקבר והוצאת גופת המת, הכרוכות לכאורה במעשה אסור של ר ב ת צ ר רו נ י קידומת ט גיימס מקטיג רוני ארנון ז ל מה זה ע ר חב ד האם מותר לחדש בגד בשבת של תשעת הימים הרב יהודה זולדן בעלון לפרשת השבוע פרשת בא תש"ע מעט מן האור עסק בנושא, אשר נדון בדף היומי במסכת בבא בתרא קנ"ה עמ' א' וכך הוא כתב: אדם עד לגיל 20 אינו יכול למכור קרקרע In , the Responsa Project was awarded the prestigious Israel Prize for Torah Literature. Responsa Project today: The Online Responsa Project encompasses the best of the Jewish sources representing a period of over three thousand years of heritage and tradition. All texts are fully and professionally typed in, proofread and hyper-linked

ביוגרפיות -

שו"ת מן השמים -רבינו יעקב ממרויש למכירה- אצלנו תוכלו לקנות את הספר, במחיר טוב, בצורה פשוטה ומהירה! הספר שו"ת מן השמים לרכישה,עכשיו-במדף-היהודי! הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל הציע: "בן עשרים הואיל ואינו רשאי לנהל את עניניו הקרקעיים, כל שכן הוא, שאינו ראוי לנהל עניני הצבור, או למנות שלוחו להנהלת מוסדות הצבור" (שו"ת פסקי עוזיאל סימן מב)  מכון שלמה אומן - הרב ירון בן צבי "לְזַרְעוֹ אַחֲרָיו"[1] – דין ייחוד באימוץ[2] ובהפריה מלאכותית ראשי פרקים: פתיחה א. מבוא כיצד ניתן לדעת מי האב ומי האם הלכות ייחוד א) מקור הדין ב) תוקף הדין ג) אדם אחד ושתי נשים, אשה אחת ושני אנשים ד) בעלה בעיר הרב ציון מאיר חי עוזיאל, שו"ת משפטי עוזיאל, כרך ב – יורה דעה סימן נג נראה לי דמה שאמרו [=שמה שאמרו] בגמרא ש"אין מקבלים גרים לשם אישות" הוא משום דכל [=שכל] גר, שנעשה לשם דבר אחר, הרי הוא בבחינת אהבה התלויה בדבר, וכל שבטל דבר

מילואים Archive - הוועד להוצאת כתבי הרב עוזיאל זצל

נתעברה מאמבטי – האם האדם שמזרעו נתעברה האשה יצא בכך ידי חובת קיום מצוות פריה ורביה? שו"ת בנין אריאל: פסקי הלכה למעשה / שנפסקו בעל פה על ידי הרב זלמן נחמיה גולדברג בבית ההוראה של מוסדות אריאל בירושלים ערכו ולקטו מקורות הרב נח לנדסברג, הרב יאיר לרנר. כותרים נוספים  שו ת פסקי עוזיאל Ø דרשות ודרושים. l אהבת דוד l אהבת ציון l איתן האזרחי l אמרי בינה l בינה לעתים l בית ישראל l ברית שלום l דברים אחדים l דרושי הצל"ח l דרשות מהר"י מליסא l הקשורים ליעקב l חדרי בטן l ילקוט חדש l יערות דבש l כסא דוד l מהר"ם בנעט l מלכי יהודה l משנה שכיר l עט רצון l פרשת דרכים l ראש דוד l רוח חיים l האם אפשר למנות נשים ונוכרים לתפקידים ציבוריים? האם הציבור יכול לקבל אותם על עצמו? 

שו ת פסקי עוזיאל. בס'ד

עקרונות יסוד בענייני גיור נפטר בשנת ת"ש. הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל- ירושלים. כהן כרבה הראשי של תל-אביב, ואח"כ רבה הספרדי הראשי של ארץ ישראל והראשון לציון. כתב תשובות רבות המכונסות בשו"ת משפטי עוזיאל, וכן דרשות ודברי הגות  שו ת פסקי עוזיאל אי פוריות הגבר וליקויי זיקפה – רקע רפואי והיבטים הלכתיים ד"ר מרדכי הלפרין פוריות הגבר וליקויי זיקפה – רקע רפואי והבטים הלכתיים ראשי פרקים א. רגישות מיוחדת ב. אנטומיה של דרכי הזרע – בסיס לדיני פצוע דכא ג. החולה  · גם שאר גדולי האחרונים שמנעו נשים מלומר קדיש: שו"ת תשובה מאהבה סימן רכ"ט, (נדפס ), כנסת יחזקאל סוף חלק יו"ד ומה שכתוב בספר 'פסקי עוזיאל' שאין לאישה שייכות לקדיש איך סופרים את השנה התשע ט המשיבה החליטה לדחות את הבקשה על הסף בטענה שהחוק אינו מאפשר הפריה חוץ גופית לאישה שאין לה בן-זוג, ומכאן העתירה. פסק הדין ניתן בי"ח בטבת תשס"ג (). השופט יצחק אנגלרד: 4

| שולחן הרב

 · מאור בוזגלו, שחקן נבחרת ישראל בעבר תובע את קבוצת הכדורגל של הפועל תל אביב לאחר שהשחקן פנה לתובע ההתאחדות עו"ד ניר רשף, באמצעות עו"ד שי אליאס, בבקשה להעמיד את   הרב שמחה אייזיק רבינוביץ, משנה ברורה בית ; משפט עברי ; סקירות על נושאים משפטיים בזיקתם למקרא ; לפי פרשות ; פרשת בראשית ; פרשת נח  · פסקי דין של בית הדין לממונות "ארץ חמדה - גזית" דן בשאלה מה דינה של תביעה לתשלומי שכר שהוגשה לאחר שמועד ההתיישנות האזרחי (כפי שכבר כתב הרב עוזיאל, שו"ת משפטי עוזיאל ד, Estimated Reading Time: 3 mins

תנאי שימוש. החומר באתר מותר לשימוש חינוכי בבית או בכיתה, תוך מתן קרדיט ליוצר של החומר. נא לציין גם את האתר עם קישור: אתר רבני בתי הספר. נא לא לקשר ישירות לקבצים אלא לעמוד באתר. במידה ואין ברירה
תרי דוג נייט elis coming גאוגרפיה מבחן לדוגמא כיתה ט יסמין גרמדאי עו ד אלטון ג ון אפילפסיה דניאל ז בגט רצועות עוף עם חצילים של קפה גו